Balıkesir OSGB OSGB Balıkesir BALIKESİR İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/%C3%96yk%C3%BC-Ortak-Sa%C4%9Flik-G%C3%BCvenlik-Birimi-Tic-Ltd-%C5%9Eti-1466599043654506/timeline/?ref=hl
 

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME, İÇ DENETÇİ ve BAŞ DENETÇİ KURSU

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME, İÇ DENETÇİ ve

BAŞ DENETÇİ KURSU

 

Ön Tanıtım

Enerji yönetim sistemi, çevre yönetiminin bir parçası olarak, sürdürülebilir bir hayat için son derece önemlidir. ISO 50001 standardı ile gittikçe daha popüler olan enerji yönetiminin, kuruluşların enerji yönetimlerini üçüncü taraf olarak, etkin ve bağımsız bir şekilde denetleyebilmek için en sistematik ve yapısal olarak geliştirilmiş bir eğitimdir. Bir enerji yönetim sisteminin performansı bir bütün olarak en iyi şekilde yapılacak olan denetimler ile belirlenebilir. Yönetim sisteminin performansını belirleyebilmek için yapılacak olan denetimler özel bilgi ve becerisi olan denetçiler gerektirmektedir. Bu kursumuz özellikle denetçileri bu şekilde bilgi ve beceriler ile donatmak içindir.
Bu kursun amacı, katılımcılara ISO 50001 standardına ve uygun olduğu durumlarda ISO 19011 ve ISO 17021 standartları doğrultusunda kuruluşların enerji yönetim sisteminin birinci, ikinci ve üçüncü taraf denetimlerini yapabilemek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

 

Kursa katılma şartları ?

Bu kursa gelmeden önce aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmanız durumunda en çok faydayı sağlayacaktır;
a) ISO 50001 şartları hakkında bilgi ve,
b) Aşağıdaki enerji yönetim sistemi prensipleri ve mevzularında bilgi:
• Yakıt tüketimi, ısı transferi ve enerji akışı prensipleri
• Enerji mevzuatı, kılavuzları ve standartları ile alakalı kaynaklar
• Verimliliği artırmak için tipik metotlar ve teknolojiler
• Enerji ölçüm birimleri, kaynaklar, maliyetler, tarifeler ve planlama
• Enerji kullanımı veri analiz metotları
• Enerji performans göstergeleri, izleme ve performans ölçümü
• Enerji verimliliğine, kurum proses ve cihazlarının etkisi
• Elektrik kullanımı: motorlar, sürücüler, ışıklandırma, bilgisayarlar

Kurs Programı

EnYS Yönetim Sistemi Baş Denetçi Kursu Başlangıcı & Kurs Öncesi Gözden Geçirme
Enerji Yönetim Sistemleri Amacı & Faydaları
Terimler & Terminoloji
PUKİ Döngüsü
EnYS’de Enerji Planlama
EnYS Konuları ve Denetim
Enerji Yönetim Sistemi Yazılı Bilgi
Yasal ve Diğer Şartlar
Denetim Tipleri & Denetçiler
Akreditasyon, Belgelendirme
Denetim Sırasında İnsanlar Görevler & Sorumluluklar
Denetçi Karakteristiklerinin Belirlenmesi & Sır Tutma
Denetim Tipleri
Denetim Prosesi
Denetim Hedefleri & Kapsam & Kriter
Denetim Süresinin Belirlenmesi
Denetime Kaynak Sağlama
Aşama 1 Denetimlerine Hazırlık & İletişim
Aşama 1 Denetimi
Denetim Planlama
Soru Listesi & Hazırlık
Açılış toplantısı
Denetim (Aşama-2) & Soru Sorma
Örnekleme & Örnekleme Planlaması
Aşama 2 Denetim & Örnek Denetim
Uygunsuzluk Belirleme
Örnek Denetim Gözden Geçirme
Uygunsuzluk Raporlama
Kapanış toplantısı
Denetim Raporlama
Denetim Sonu Faaliyetler Uygunsuzluk Kapatma
CQI ve IRCA ve IRCA kaydı hakkında bilgi
Sınav Brifingi ve Örnek Sınav Kağıdı Çözümü
Sınav

Kimler katılmalı ?

Enerji yönetim sistemi baş denetçi kursu katılımcılara değer katan denetim yapabilecekleri becerileri kazandırmak için olduğu gibi aynı zamanda, katılımcılara enerji yönetim sistemleri tasarım ve geliştirilmesi konusunda daha geniş anlayış kazandırılması içindir. Bu kurs enerji yönetimi ile ilgili katılımcılara, yönetim fonksiyonları ile kuruluşun politikası, enerji kullanımı ve planlamsı, amaç ve hedefleri, yönetim programları, operasyon kontrolleri ve yasalara uygunluk gibi önemli konulardaki ilişkiyi kurabilmelerini de sağlayacaktır.

Kurs Onayı ?

Bu kurs CQI ve IRCA tarafından onaylanmıştır.